Всички Ескейп стаи

Средна оценка:
5.74
5.49
6.47
5.49
5.49
Отворена от::
Oct 2014
Играчи:
Трудност:
1.98

Тази задача е свързана със спасяването на папагал, забравен в заключен апартамент.

Средна оценка:
5.74
5.49
5.98
5.49
5.98
Отворена от::
May 2014
Играчи:
Трудност:
2.49

В „Тайната стая” вие имате възможност да проверите себе си, своята наблюдателност и своята способ