Всички стаи изискват внимание


Подхождайте към всички стаи внимателно, организирано и подредено. Тайните и загадките са навсякъде, и бързината не е всичко.

Не сте ураган четвърта степен, нито деца в стая с нови играчки. Вие сте ескейп отбор в ескейп стая, разбъркването и хаосът навсякъде са най-лесният начин да пропуснете нещо. Пъзели и загадки има навсякъде, както на открити, така и на тайни места.

Главните съвети за измъкване от escape room тук са: а) оставяйте използваните предмети на една страна, неизползваните още – на друга, и б) периодично обхождане на нерешените/новите загадки и обектите, които не са влизали в употреба още.

Обаче никога не бъдете на 100% сигурни, че използваните предмети не ви трябват вече – мейкърите на стаята са хитри, не забравяйте. Винаги. Проверявайте. Всичко.