Съвети, критика, самокритика, оценка, самооценка, действие


Клиентите ви предоставят нещо жизненоважно за оцеляване в бизнеса, нещо, което вие като собственик и автор на играта, запознат с всяка нейна тайна и загадка, всяко нейно кътче, не можете да си набавите сами – второ мнение. Нов поглед над нещата, над стаята. Изслушвайте (или ако сте на сайта ни или във Facebook – прочитайте) всяко мнение на всеки отбор. Изисквайте, разпитвайте играчите за харесванията и търсенията им. Анализирайте ги, водете се по тях. Като своеобразен brainstorming, нахвърлянето на идеи и мнения може да се окаже ползотворно за промени или нововъведения. Не се страхувайте от критики, не си правете оглушки що се отнася до негативните оценки, но и не се хващайте на всяко предложение веднага. Посетителите ви не са ходещи портфейли, а фабрики за идеи. Рим не е построен за един ден и със сигурност не от само един човек.

Полезни съвети могат да дойдат и от другите собственици на стаи. Минете по веднъж през техните творения, комуникирайте, обсъдете и изгладете евентуални грешки. Другите стаи не ви крадат клиентите, а даже ви осигуряват нови. Правете добро другиму, и самите вие ставайте по-добри в процеса. Ще печелите нови посетители преди да се усетите.