Отбор: 

Дата: 
29-10-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Бърлогата на кралицата на вампирите

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
8

История: 
8

Декори и атмосфера: 
10