Дата: 
25-03-2017

Трудност: 
5

Коментар от отбора

Изключително добра стая с много неочаквани обрати. Докато играехме искрено се забвлявахме и изненадвахме от всяко следващо предизвикателство на хакера! 


Стая: 
Стаята на хакера

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments