Дата: 
06-05-2016

Трудност: 
2

Стая: 
Съветският кабинет

Персонал: 
2

Оригинални загадки: 
4

История: 
5

Декори и атмосфера: 
4

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments