Дата: 
14-11-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Стая: 
Dextrophobia Rooms Vol. 2

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10