Дата: 
03-03-2017

Време със секунди: 
77:00:00

Трудност: 
4

Стая: 
Endorphin Games - Blue Lab

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments