Дата: 
06-08-2015

Време със секунди: 
52:01:00

Трудност: 
2

Стая: 
Gears and Inventions

Персонал: 
9

Оригинални загадки: 
9

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments