Дата: 
15-01-2016

Време със секунди: 
1:05:00

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Lost Flight

Персонал: 
9

Оригинални загадки: 
9

История: 
8

Декори и атмосфера: 
9