Дата: 
03-12-2016

Трудност: 
3

Стая: 
Room of Alice

Персонал: 
9

Оригинални загадки: 
7

История: 
6

Декори и атмосфера: 
7

Добави коментар към играта

Log in or register to post comments