Дата: 
18-08-2015

Време със секунди: 
0:59:00

Жокери: 

Стая: 
Лаборатория

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
8

История: 
6

Декори и атмосфера: 
8