Дата: 
15-09-2015

Време със секунди: 
0:25:00

Жокери: 

Стая: 
Сух режим

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
6

История: 
4

Декори и атмосфера: 
6