Дата: 
20-08-2015

Време със секунди: 
0:54:00

Жокери: 

Стая: 
Сънят на далтониста

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
8

Декори и атмосфера: 
10