Дата: 
07-02-2016

Време със секунди: 
0:56:00

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Лекарският кабинет

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
7

История: 
6

Декори и атмосфера: 
7