Дата: 
01-08-2015

Време със секунди: 
0:55:00

Жокери: 

Трудност: 
2

Стая: 
Escape Egypt

Персонал: 
6

Оригинални загадки: 
4

История: 
8

Декори и атмосфера: 
4