Дата: 
10-11-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
8

История: 
8

Декори и атмосфера: 
8