Дата: 
13-10-2015

Време със секунди: 
0:50:00

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Сънят на далтониста

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
8

Декори и атмосфера: 
10