Отбор: 

Дата: 
08-08-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Стая: 
Кодът Енигма

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10