Дата: 
31-10-2015

Жокери: 

Трудност: 
5

Коментар от отбора

Първата ни стая! Историята и интериорът бяха на много добро ниво!


Стая: 
Сух режим

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
10

Декори и атмосфера: 
10