Отбор: 

Дата: 
30-11-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Коментар от отбора

Стаята е интересна, трябва да следвате напълно логиката на историята, която персоналът ви разказва и да бъдете много наблюдателни. Не завладява с история или декори и от стаите, които сме посетили бихме я поставили в средата.


Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
10

История: 
8

Декори и атмосфера: 
8