Отбор: 

Дата: 
30-11-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Персонал: 
10

Оригинални загадки: 
8

История: 
6

Декори и атмосфера: 
8