Отбор: 

Дата: 
26-12-2015

Жокери: 

Трудност: 
4

Стая: 
Хижата

Персонал: 
8

Оригинални загадки: 
7

История: 
8

Декори и атмосфера: 
7