Оценки и коментари

Дата_и_снимкавъзходящо сортиране Декор История Загадки Персонал Коментар Обща оценка Стая Точно време Съобщение
29-03-2018
4 5 3 2

Замисълът на играта е добър, но се появиха много бъгове, които развалиха удоволствието от играта. При един от бъговете служителката влезе при нас и каза,че трябва да прекрати играта, тъй като няма да можем да продължим нататък, след като 10-15 мин се чудехме какво се случва и защо не можем да продължим. След като се разбрахме, че може да излезем от тази стая и да бъде рестартирана последователността след около още 10 минути все пак продължихме. При последната загадка ни влезе и ни каза, че дори да ни беше стигнало времето, въпреки че ни бяха дали 10-15 мин повече, все пак ще трябва да ни отворят и да излезем, защото нещо е счупено.

3.5/10 Dextrophobia Rooms: Мъглите на Авалон
1:10:00 Напиши