Otherland Urban Games


Операция Стрьомберг

"Операция Стрьомберг" предлага консистентен и вълнуващ сюжет, въвличаща атмосфера и реалистично общуване с герои от игровия свят.

Играчи 2-4
Подходящ за
Провеждане
Продължителност 3.00-5.00 ч.
Регион
Цена
Транспорт: Градски транспорт